Vision Field Care

Bedre optikerpleje af kundernes syn med Vision Field Care Synsfeltscreener

Vision Field Care Synsfeltscreener er et dansk system udviklet til optikere, der ønsker at tilbyde brille- og kontaktlinsebrugere en supereffektiv og optimeret synsfeltscreening på kun 8 minutter, der er helt på niveau med øjenlægens. Synsfeltscreeneren øger dermed optikernes faglige kompetencer og tilbud til brille- og kontaktlinsebrugere.

Vision Field Care Synsfeltscreeneren gør nemlig optikeren i stand til at opdage synstruende øjensygdomme ved en rutinemæssig synsfeltscreening, så flere brille- og kontaktlinsebrugere kommer i behandling for disse sygdomme tidligere ─ og dermed mindsker synstabet eller måske endda helt redder synet. Til gavn for kunden, optikeren og sundhedssystemet.

Hent brochure

Optikerens optimerede synsprøve – flere patienter i butikken

95% af alle synsprøver I Danmark foretages af optikere. Hvis brille- og kontaktlinsebrugerne blev informeret om, at optikere med en Vision Field Care Synsfeltscreener rutinemæssigt tilbyder en optimeret synsprøve inklusive synsfeltundersøgelse, vil de i langt højere grad vælge disse optikere, frem for dem, der kun foretager en ordinær synsprøve. Glaukom og andre alvorlige øjensygdomme opdages langt tidligere med en synsfeltscreening, og et alvorligt og unødvendigt synstab hos mange kunder kan dermed forhindres af optikeren, der anvender synsfeltscreening som standard.


Rationel og sikker screening på kun 8 minutter

Med Vision Field Care Synsfeltscreener screenes hele kundens synsfelt på kun 8 minutter. Ud over, at screeningen klares på ultrakort tid, udfører kunden den faktisk selv efter en kort instruktion fra personalet. Screeningen med Vision Field Care Synsfeltscreener er derfor absolut omkostningseffektiv i den daglige rutinemæssige servicering af brille- og kontaktlinsebrugere.


Testet på Rigshospitalet

Vision Field Care Synsfeltscreener er testet på Rigshospitalet. Systemet er det eneste system, der giver konkrete anvisninger på, hvornår optikeren skal henvise brille- eller kontaktlinsebrugeren til øjenlægen.

Undersøgelsen på Rigshospitalet dokumenterede, at Vision Field Care Synsfeltscreener opfanger både falske positive og falske negative effektivt. Systemet screener desuden hele det visuelle system, hvilket er et krav ift. at holde sig inden for optikerens autorisation.


Dansk teknologi med fokus på effektivitet

Vision Field Care Synsfeltscreener er en teknologi udviklet i Danmark. Vision Field Care Synsfeltscreener er udviklet specielt som et redskab til optikere, der ønsker at gennemføre et maksimalt antal synsprøver af brille- og kontaktlinsebrugere med en minimal anvendelse af personale. En total synsfeltscreening er gennemført på kun 8 minutter.

Vision Field Care Synsfeltscreener opdager øjensygdomme og symptomer på disse sygdomme tidligt

Ved en ordinær synsprøve hos optikeren, der skal bestemme den nødvendige korrektion af brilleglasset eller kontaktlinsen, undersøges kun funktionen af den centrale del af øjets nethinde. Synsfeltet undersøges normalt ikke rutinemæssigt ved en ordinær synsprøve.

En synsfeltundersøgelse med Vision Field Care Synsfeltscreener giver vigtige og tidlige oplysninger om symptomer på eller deciderede øjensygdomme som f.eks. glaukom, nethindeløsning, blødninger, blodprop, betændelse, svulst og sygdomme i synsnerve, synsbane og synshjerne. Mange af disse sygdomme giver kun meget svage symptomer i de tidlige faser, men en synsfeltundersøgelse kan være med til at diagnosticere sygdommen tidligt, så behandling kan igangsættes tidligt og med bedre resultater.

Fordele ved Vision Field Care

Bedre synspleje – bedre service – bedre indtjening

Til gavn for optiker – og kunde

Vision Field Cares vision er at bedre synsplejen hos optikere ─ til gavn for både optikere og deres kunder. En professionel synsfeltscreening har værdi for kunden og bidrager til en oplevelse af bedre service fra optikeren ─ helt enkelt.

Ved at tilbyde en rutinemæssig, grundig synsfeltundersøgelse med Vision Field Care Synsfeltscreener, kan optikeren bidrage til, at kunderne bevarer et godt syn og i tide opdager skader på synsbanerne, der ellers kan have fatale følger for kundens syn. En grundig undersøgelse tager uden det rette udstyr lang tid ─ med en Vision Field Care Synsfeltscreener tager det kun 8 minutter.


Målgruppen for Vision Field Care er 40+

Den primære målgruppe for Vision Field Care Synsfeltscreener er personer i alderen 40+ ─ en stor målgruppe, der står foran at skulle købe briller for første gang.

Vigtigheden af, at alle personer i alderen 40+ får foretaget en funktionsundersøgelse og synsfeltscreening af øjet hos optikeren inden den første brille anskaffes, er stor ─ og kan redde mennesker fra fatale synstab, der hindres ved en tidlig opdagelse af symptomer på alvorlige øjensygdomme.


Kriterier for rutinemæssig synsfeltscreening med Vision Field Care Synsfeltscreener

Visionen bag

Vision Field Cares vision er at bedre synsplejen hos optikere ─ til gavn for både optikere og deres kunder.

En professionel synsfeltscreening har værdi for kunden og bidrager til en oplevelse af bedre service fra optikeren ─ helt enkelt.

En screening kan afsløre...

  • Glaubcom
  • Nethindeløsning
  • Blodprop
  • Betændelse
  • Svulster
  • Sygdomme i synsverve, synsbane og synshjerne

Kontakt

Vision Field Care Holding ApS
Havnevej 11
9560 Hadsund
CVR: 36 93 17 87
Kontaktperson: Lars Malling, direktør
Email: info@visionfieldcare.com